Pregó de la Festa major d’hibern 2020 de Sant Fruitós de Bages